Luteín: Interakcie

Interakcie luteínu s inými látkami (mikroživiny, potraviny):

Interakcie medzi karotenoidmi

Metabolické štúdie zistili, že pri vysokých dávkach beta-karotén boli absorbované, konkurovali luteínu a lykopén pri požití v jedle. Avšak v dlhodobých klinických štúdiách bola konzumácia vysokých dávok beta-karotén nemal nepriaznivý vplyv na hladiny karotenoidov v sére.

Doplnky výživy verzus jedlo

Všeobecne očistené karotenoidy v oleji v strave doplnky- mať vyššie biologická dostupnosť ako karotenoidy z potravín. Jedna štúdia predovšetkým ukazuje, že: biologická dostupnosť luteínu v špenáte - oproti biologickej dostupnosti z čisteného luteínu v oleji - v strave doplnok - je iba 67%.

Relatívne nízka biologická dostupnosť of karotenoidy z potravín je čiastočne spôsobená skutočnosťou, že sú pevne viazané na proteíny rastlinnej matrice. Karotenoidy zo zelenej listovej zeleniny sú spojené s chloroplastmi, zatiaľ čo tie z červeného ovocia sú spojené s chromoplastmi. Jemné drvenie, homogenizácia a varenie zničiť rastlinnú matricu a tým zvýšiť biologickú dostupnosť karotenoidov.

Ľudské telo môže vstrebávať karotenoidy cez črevo iba vtedy, ak je súčasne prítomný tuk. Na zaistenie je však dostatočné malé množstvo tuku, iba 3 až 5 g tuku v jedle vstrebávanie karotenoidov.

Margarín s rastlinným sterolom

Niektoré štúdie ukazujú, že pravidelné užívanie margarínu s rastlinným sterolom môže mať za následok 10 - 20% zníženie hladín karotenoidov v sére. Dodatočným príjmom karotenoidov z ovocia alebo zeleniny by sa však tento nedostatok dal vyrovnať.

Náhrada tuku olestra (polyester sacharózy)

Jedna štúdia ukázala, že denná konzumácia 18 g náhrady tuku Olestra mala za následok 27% zníženie hladín karotenoidov v sére po troch týždňoch. U ľudí, ktorí konzumovali iba 2 g Olestery denne, iná štúdia preukázala, že hladiny karotenoidov v sére klesli o 15%.