fajčenie

Synonymá

Fajčenie tabaku, spotreba nikotínu, zneužívanie nikotínu

zhrnutie

27% populácie aktívne fajčí, čo znamená vdychovanie tabakového dymu. Pravidelné nikotín spotreba má okrem pozitívnych psychologických dôsledkov, ako je pocit spolupatričnosti alebo potešenie, veľké množstvo zdravie- škodlivé následky a môžu byť návykové. Účinok nikotín na mozog je zodpovedný za rozvoj závislosti pri fajčení, zatiaľ čo početné chemické látky obsiahnuté v tabakových výrobkoch sú škodlivé pre zdravie.

Choroby spojené s fajčením sú spôsobené aktívnym aj pasívnym fajčením. Patria sem napríklad kardiovaskulárne choroby, rakovina alebo respiračné choroby. Existuje niekoľko spôsobov, ako prelomiť nikotín zvyk a najlepšie je to urobiť s odbornou pomocou.

Najúspešnejšie sú substitučná liečba nikotínom, lieková terapia, behaviorálna terapia alebo kombináciou uvedených metód. Ak je odvykanie od fajčenia úspešné, riziko zákazu uvedených chorôb klesá s dĺžkou obdobia bez fajčenia.