Krvný test

úvod

Pre lekára je to súčasť každodennej práce, pre pacienta môže spôsobiť potenie obočia: a krv test. Často je súčasťou základného programu lekárskej činnosti. Prečo sa však krvný test robí tak často a pri toľkých rôznych príležitostiach?

Čo sa skrýva za krv testy? Kedy sa určuje, ktorá hodnota v krvi a aké závery z toho môže vyvodiť lekár? Nasledujúci článok má poskytnúť niekoľko odpovedí na tieto otázky.

diania

Dôvody a krv test môže byť veľa a rôznorodý. V niektorých prípadoch sú krvné hodnoty určené na stanovenie diagnózy ochorenia. Bežnými dôvodmi na diagnostické krvné testy sú podozrenie na infekcie, dysfunkcia štítnej žľazy, oblička, pečeň a metabolické choroby alebo podozrenie na zmeny v krvný obraz, tj v krvných bunkách. V priebehu týchto chorôb sa naďalej vykonávajú krvné testy s cieľom sledovať ich vývoj a reakciu na terapeutické opatrenia. Následné vyšetrenia sú obzvlášť dôležité pri užívaní určitých liekov, ktorých koncentrácia v krvi sa musí udržiavať v úzkych medziach, aby fungovali, ale aby spôsobovali čo najmenej závažných vedľajších účinkov.

Krvný test počas tehotenstva

Tehotenstvo predstavuje pre telo zvláštnu situáciu, pretože dochádza k zmenám v najrozmanitejších procesoch tela. Nie je preto prekvapením, že môžu nastať zmeny v krvných hodnotách. U niektorých krvných hodnôt odchýlky od normálneho rozsahu v priebehu tehotenstva sú známe.

Lekár ich preto musí brať do úvahy pri interpretácii výsledkov krvi. Príklady zahŕňajú zmeny v počte biele krvinky, vápnik koncentrácia, lipidy v krvi a hodnoty koagulácie. Niektoré krvné testy môžu mať počas roka väčší zmysel tehotenstva.

Medzi ne patrí preskúmanie krvný obraz na zistenie nedostatku červeného krvného farbiva (hemoglobínu) a červených krviniek (erytrocyty). Takáto situácia známa ako anémia sa často vyskytuje počas tehotenstva v dôsledku nedostatok železa. Aby sa to dalo určiť, tzv feritín, transferín a môže sa tiež určiť saturácia transferínu.

Dôležitú úlohu pri preventívnych lekárskych prehliadkach počas tehotenstva zohráva aj stanovenie krvnej skupiny tehotnej ženy, pretože za určitých okolností môžu v dôsledku krvnej skupiny matky nastať problémy. V rámci preventívnych lekárskych prehliadok sa vykonáva aj štandardné vyšetrenie na vírusovú formu B. pečeň zápal (zápal pečene B) u matky, pretože to môže tiež infikovať dieťa. Je tiež vhodné mať Test na HIV urobiť najneskôr potom, najlepšie však pred otehotnením.

Ďalšie testy na patogény, ktoré môžu spôsobiť problémy počas tehotenstva, sa vykonávajú buď rutinne, alebo pri podozrení na infekciu. To zahŕňa testovanie na protilátky v krvi matky. Medzi pravidelné preventívne prehliadky patrí napríklad testovanie imunity voči rubeola vírus.

Na špeciálne otázky možno krv odobrať aj z pupočná šnúra, V tomto prípade pupočná šnúra je prepichnutá cez kožu tehotnej ženy pod ultrazvuk kontrola. Krv získanú z nenarodeného dieťaťa sa potom môže vyšetriť na zmeny v chromozómy (v Downov syndróm a ďalšie genetické poruchy), pre protilátky v prípade podozrenia na infekciu alebo pre podozrenie na anémiu dieťaťa.

Našťastie je tento postup nevyhnutný zriedka. V budúcnosti bude pravdepodobne dôležitejší aj krvný test matky, pokiaľ ide o zisťovanie genetických porúch u dieťaťa. V súčasnosti si to často vyžaduje zložité a komplikované vyšetrenia: Samotným testovaním krvi matky by bolo možné upustiť od zodpovedajúcich nákladných metód.