eikosanoidy

Eikozanoidy sú hormóny ktoré pôsobia ako nervové vysielače (neurotransmitery) a modulátory nervového systému imunitný systém. Tieto hormóny sa tiež podieľajú na zápalových procesoch. Celkovo možno rozlíšiť nasledujúce typy eikozanoidov: prostaglandíny Zahŕňajú veľké množstvo podskupín, napríklad prostaglandín D2, prostaglandín E2, prostglandín I2 (prostacyklín) alebo thorboxány.

  • prostaglandíny
  • Prostacyklíny (súčasť prostaglandínov)
  • Tromboxány (súčasť prostaglandínov)
  • Leucotriény

Tvorba eikozanoidov: Eikozanoidy sa tvoria z mastnej kyseliny arachidónovej, ktorá sa premieňa na konečnú hormóny by enzýmy v nasledujúcich syntéznych krokoch. The enzýmy zodpovedné za tvorbu hormónov zahŕňajú cxklooxygenázu (COX, prostaglandíny), prostacyklínsyntáza (prostacyklín), lipoxygenáza (leukotriény) a tromboxánsyntáza (tromboxány). Syntéza prostaglandínov sa vyskytuje v mnohých orgánoch, rovnako ako tvorba prostacyklínu a tromboxánu. Leukotriény sa vyrábajú v bielej farbe krv bunkách (leukocytoch) a v makrofágoch. Každý z týchto hormónov má svoje vlastné receptory.

Regulácia

Regulácia eikozanoidov: prostaglandíny, prostacyklíny a tromboxány sa uvoľňujú tkanivovo špecifickým spôsobom. Napríklad podporujú zmiernenie zápalu krv prietok (ischémia) alebo poškodenie buniek; glukokortikoidy majú inhibičný účinok. Najdôležitejšie stimulátory uvoľňovania leukotriénu sú zápalové stimuly.

Vo svojej funkcii ako hormóny majú eikozanoidy široké spektrum účinku. Jednotlivé prostaglandíny pôsobia čiastočne opačným smerom (antagonisticky).