Obezita

Všeobecné informácie

Adipozita (obezita) popisuje ochorenie, ktoré je spojené s ťažkou formou nadváha. Toto ochorenie má veľa príčin a následkov, ktoré budú podrobnejšie popísané nižšie.

Definícia

Podľa sveta zdravie Organizácie (WHO), o obezite sa hovorí, keď index telesnej hmotnosti (BMI) je nad 30 kg / m2. BMI všeobecne popisuje pomer telesnej hmotnosti k telesnej výške a počíta sa takto: Telesná hmotnosť v kg / výška v m2. BMI medzi 18.5 - 24.9 kg / m2 sa nazýva normálna hmotnosť, zatiaľ čo BMI medzi 25 - 29.9 kg / m2 je definované ako nadváha alebo preadipozita.

Obezita sa následne delí na 3 stupne závažnosti v závislosti od úrovne BMI: Táto klasifikácia však nie je kontroverzná, pretože nie je zahrnutá distribúcia tuku v tele. Je známe, že zvýšený obvod brucha (u žien nad 80 cm, u mužov nad 92 cm) je spojený s vyšším rizikom kardiovaskulárnych chorôb a cukrovka mellitus (cukrovka). Ak sa tuk naopak nachádza hlavne na stehnách a bokoch, riziko takýchto sekundárnych ochorení je oveľa nižšie.

Ani zvýšená svalová hmota (napríklad u kulturistov) nevyhovuje BMI ako základu pre klasifikáciu obezity. Napriek tomu je táto klasifikácia v súčasnosti bežná a obvyklá v EÚ zdravie systém. - I. stupeň od 30kg / m2

  • Stupeň II od 35 kg / m2
  • Stupeň III od 40 kg / m2.

Frekvencia

Podľa štatistík z posledných rokov je asi 25% dospelých obéznych a vo vekovej skupine od 3 do 17 rokov už bolo obéznych 6% detí a dospievajúcich. Celosvetovo je podiel obéznych ľudí v spoločnosti (prevalencia) najvyšší v priemyselných krajinách (USA, Aljaška, Kanada, Mexiko, Austrália, Nemecko, Veľká Británia, Fínsko atď.). Celkovo sa prevalencia obezity za posledné desaťročia výrazne zvýšila, v súčasnosti sa však zdá, že sa číslo stabilizuje.

Príčiny

Príčiny nadváha a obezita sú rozmanité. Okrem toho zohrávajú pri riziku vzniku obezity rozhodujúcu úlohu rôzne faktory, ako napríklad vzdelanie, príjem atď.

Nepriaznivá energia vyvážiť kvôli príliš veľa kalórií spotrebované s príliš malým množstvom energie: Denná potreba kalórií závisí od mnohých faktorov. Dokonca aj bazálny metabolizmus (potreba energie v pokoji) sa líši v závislosti od pohlavia, veku, fyzikálne, atď. .

Okrem toho existuje aj premena práce v dôsledku ďalších procesov, ktoré spotrebúvajú energiu, ako napríklad športová aktivita, duševná aktivita, zmena teplôt okolia atď. K nadváhe alebo obezite vždy dôjde, keď je telu dodané viac energie, ako spotrebuje počas dlhšiu dobu. Genetické faktory: Existujú dôkazy, že distribúcia tukov a využitie potravy sú ovplyvnené geneticky.

Metabolizmus tukov poruchy (ako napr hypercholesterolémia) možno určiť aj geneticky. Pri vzniku obezity však vždy hrajú úlohu faktory životného prostredia. Určité faktory počas tehotenstva, napríklad materská cukrovka mellitus, zvyšujú riziko vzniku obezity u dieťaťa.

  • Nepriaznivá energia vyvážiť kvôli príliš veľa kalórií spotrebované pri príliš nízkej spotrebe energie: Denná potreba kalórií závisí od mnohých faktorov. Dokonca aj bazálny metabolizmus (potreba energie v pokoji) sa líši v závislosti od pohlavia, veku, fyzikálne a oveľa viac. Okrem toho existuje aj pracovná premena v dôsledku ďalších procesov spotrebujúcich energiu, ako napríklad športová aktivita, duševná aktivita, zmena teploty okolia atď.

Nadváha alebo obezita sa vyskytujú vždy, keď je telu dodané viac energie, ako spotrebuje počas dlhšieho časového obdobia. - Genetické faktory: Existujú dôkazy, že distribúcia tukov a využitie potravy sú ovplyvnené geneticky. Metabolizmus tukov poruchy (ako napr hypercholesterolémia) možno určiť aj geneticky. Pri vzniku obezity však vždy hrajú úlohu faktory životného prostredia. Určité faktory počas tehotenstva, napríklad materská cukrovka mellitus, zvyšujú riziko vzniku obezity u dieťaťa.