Duševná choroba

Synonymá v širšom zmysle

duševná choroba, duševná abnormalita, duševná choroba, vulg. : duševná choroba

Definície a všeobecné informácie

Termín „duševná porucha“ je termín, ktorý sa v súčasnosti v odborných kruhoch používa na popis chorôb ľudskej psychiky. Bola vybraná preto, lebo sa predpokladá, že je menšia (devalvácia) ako výrazy ako „choroba“ alebo „choroba“, a aby sa zabránilo stigmatizácii postihnutých, ktorá sa v minulosti často vyskytovala. Na nasledujúcich stránkach sa však termíny „duševné choroby“, „duševné abnormality“ a „duševné choroby“ používajú aj bez akéhokoľvek vyhodnotenia.

Ľudská psychika je ťažko uchopiteľná v celom rozsahu a podľa toho je tiež ťažké stručne definovať poruchy psychiky. Jedným z dôvodov môže byť to, že značná časť týchto porúch uniká pozorovateľovi alebo skúšajúcemu, pretože sa vyskytujú „vo vnútri“ dotknutej osoby. Na rozdiel od somatickej, tj. Fyzickej medicíny, „namerané hodnoty“ všeobecne chýbajú na to, aby sa tieto poruchy dali objektivizovať. Značnú úlohu zohráva aj chúlostivá definícia psychologicky „normálneho“, ktorá je do značnej miery determinovaná predstavami a toleranciou príslušnej spoločnosti. Z tohto dôvodu má psychiatria ako disciplína modernej medicíny zaoberajúca sa duševnými poruchami nezanedbateľné prekrývanie so spoločenskými vedami.

Frekvencia

Duševné poruchy sú zvyčajne časté, niektoré štúdie predpokladajú, že každý druhý človek v určitom období života vykazuje aspoň mierne príznaky duševnej abnormality. Frekvencia porúch vyžadujúcich liečbu je uvedená ako cca. 1/10 pre Nemecko. Psychická porucha je jednou z najbežnejších príčin liečby všeobecnými lekármi a dôvodom (dočasného) zdravotného postihnutia.

Príčiny

Veda identifikovala mnoho ovplyvňujúcich faktorov rozvoja duševnej poruchy, hovorí sa o „multifaktoriálnej genéze“. Je ťažko možné systematicky štruktúrovať tieto ovplyvňujúce faktory bez medzier a prekrývajúcich sa oblastí. Nasledujúci zoznam je preto dosť ukážkový.

  • Fyzické príčiny: metabolické poruchy (napr hypotyreóza or hypertyreóza), mozog škody napr. v dôsledku nehôd, chorôb alebo infekcií mozog ako je Alzheimerova choroba alebo zápal mozgových blán, otravy (alkohol, drogy), poruchy metabolizmu poslov v mozgu, choroby z ukladania, ako napríklad M. Wilson.
  • „Psychologické príčiny“: traumatické zážitky (PTSD), napr. Skúsenosť s násilím, vážnymi chorobami, stresujúcimi životnými udalosťami.
  • Genetické príčiny: V prípade mnohých duševných porúch sa v posledných rokoch preukázalo rodinné zoskupenie, ktoré naznačuje prítomnosť dedičných rizikových faktorov.