Politika opráv

Zaväzujeme sa vykonať opravy alebo doplniť vysvetlenia pôvodného obsahu ponúkaného na tomto webe, ak to považujeme za potrebné.

V takýchto prípadoch sa snažíme rýchlo konať, aby sme mohli upraviť aj menšie chyby, ako sú pravopisné alebo gramatické chyby, alebo vykonať štylistické zmeny. Pretože druhý typ zmeny neznamená zmenu významu obsahu, tieto zmeny sa na webe aktualizujú bez predchádzajúceho upozornenia. V prípade, že budú zistené chyby, ktoré sú významné pre daný obsah, obsah aktualizujeme a zaznamenáme opravy.

Tieto zásady opráv sa vzťahujú na všetok pôvodný obsah na webovej stránke, vrátane, ale nielen, jednotlivých článkov zameraných na témy, novinových článkov alebo originálnych lekárskych odkazov. Za prípadné opravy licencovaného obsahu alebo obsahu tretích strán zodpovedá vydavateľ.

Ak sa domnievate, že ste v niektorom z našich obsahov našli chybu, informujte nás o tom zaslaním e-mailu nášmu redakčnému tímu pomocou odkazu „kontaktujte nás“ v sekcii päty v dolnej časti webovej stránky.