Prolia®.

Čo je Prolia®? Od roku 2010 je na trhu účinná látka Denosumab, ktorú spoločnosť AMGEN distribuuje pod obchodnými názvami Prolia® a XGEVA®. Ľudská monoklonálna protilátka IgG2 anti-RANKL sa používa na liečbu úbytku kostnej hmoty (osteoporózy). Účinnosť je dosiahnutá tým, že Denosumab interferuje s takzvaným systémom RANK/RANKL ... Prolia®.

Spôsob činnosti Prolia®.

Spôsob účinku Všetky kosti sú v stave neustálej prestavby. Pre kostný metabolizmus sú obzvlášť dôležité dva typy kostných buniek: osteoblasty (na tvorbu kostí) a osteoklasty (na resorpciu kosti). Tieto navzájom komunikujú prostredníctvom rôznych signálnych molekúl. Molekula RANKL tvorená osteoblastmi je jednou z týchto signálnych molekúl. To… Spôsob činnosti Prolia®.

Interakcie Prolia®.

Interakcie Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie. Riziko interakcií s inými liekmi sa však považuje za nízke. Rôzne štúdie o dlhodobom riziku a dlhodobom prínose Prolie® zatiaľ nie sú k dispozícii. Tiež štúdie porovnávajúce účinnú látku denosumab s podobnými liekmi s iným mechanizmom účinku, ako sú bisfosfonáty, nemali ... Interakcie Prolia®.

infliximab

Čo je Infliximab? Infliximab je monoklonálna protilátka. Je to veľmi účinný liek, ktorý potláča imunitný systém a má protizápalové účinky. Používa sa pri rôznych reumatických ochoreniach, chronických zápalových ochoreniach čriev a kožných chorobách psoriázy. Môže sa podávať iba ako intravenózna infúzia, a preto sa Infliximab musí podávať ... infliximab

Ako účinkuje Infliximab? | Infliximab

Ako funguje Infliximab? Infliximab je monoklonálna protilátka, ktorá sa vyrába biotechnologicky. Monoklonálne znamená, že všetky protilátky obsiahnuté v prípravku sú úplne rovnaké, pretože boli syntetizované jednou a tou istou bunkou. Výsledkom je, že Infliximab má veľmi vysokú afinitu k svojej cieľovej štruktúre, k nekróze ľudského, tj. Ľudského tumoru ... Ako účinkuje Infliximab? | Infliximab

Interakcie infliximabu Infliximab

Interakcie infliximabu Interakcie medzi infliximabom a inými liekmi užívanými súčasne sú možné. Aj keď nie je veľa štúdií o interakciách s Infliximabom, odporúča sa zvážiť niektoré aspekty jeho použitia. Infliximab by sa nemal užívať spolu s podobne pôsobiacimi liekmi, pretože môžu navzájom výrazne zvyšovať účinky a môžu viesť ... Interakcie infliximabu Infliximab

Aké sú alternatívy k Infliximabu? | Infliximab

Aké sú alternatívy k Infliximabu? Okrem lieku Infliximab existujú aj ďalšie inhibítory alfa-faktora nekrózy nádorov, ktoré je možné použiť v závislosti od základnej choroby a aktuálnej zdravotnej situácie. Jednou alternatívou je protilátka adalimumab, ktorá je predávaná pod obchodným názvom Humira®. Existujú aj lieky Certolizumab (Cimzia®), Etanercept (Enbrel®) a Golilumab… Aké sú alternatívy k Infliximabu? | Infliximab

Humira

Úvod Humira je obchodný názov pre biologický adalimumab, ktorý sa používa na liečbu napríklad reumatoidnej artritídy a iných reumatických chorôb, psoriázy a chronických zápalových črevných ochorení. Injektuje sa pod kožu brucha každé dva týždne. Pozoruhodná je okrem rôzneho uplatnenia aj cena: Jedna aplikácia stojí cca. 1000 XNUMX €. … Humira

Interakcie Humira

Interakcie Humira sa často používa v kombinácii s kortizónom, s metotrexátom, ktorý je tiež liekom inhibujúcim imunitu, alebo v kombinácii s inými špecifikovanými liekmi s podobnými účinkami. Výnimkou sú účinné látky Etanacept, Abatacept a Anakinra, medzi ktorými v kombinácii s Humirou bolo okrem iného možné preukázať ťažké infekcie a zvýšené vedľajšie účinky. … Interakcie Humira

Prečo sú náklady také vysoké? | Humira

Prečo sú náklady také vysoké? Ako je vysvetlené vyššie, Humira je biologické činidlo, tj. Liek, ktorý sa vyrába biotechnologicky pomocou geneticky modifikovaných organizmov. V prípade Humiry ide o takzvané CHO bunky (vaječníky čínskeho škrečka). To znamená, že vajíčka škrečka čínskeho sa používajú na výrobu protilátky adalimumab. Ako… Prečo sú náklady také vysoké? | Humira

Toto sú interakcie Adalimumabu Adalimumab

Toto sú interakcie adalimumabu Pre adalimumab nie sú známe takmer žiadne interakcie. Zvlášť lieky ako antikoagulanciá (napr. Marcumar), ktoré často vedú k interakciám, sú s Adalimumabom dobre znášané. Niektoré štúdie ukázali, že kombinácia adalimumabu s inými biologickými alebo antireumatickými liekmi môže oslabiť účinok adalimumabu alebo môže výrazne zvýšiť… Toto sú interakcie Adalimumabu Adalimumab