Kontrolné vyšetrenia - Čo by ste o nich mali vedieť

Čo sú to kontrolné vyšetrenia?

Súčasťou kontrolných vyšetrení sú rôzne vyšetrenia u rodinného lekára, ktoré slúžia na včasné odhalenie bežných chorôb. Kontrolné vyšetrenia hradí zdravie poistenie od 35 rokov a sú následne preplácané každé dva roky. Súčasťou je okrem podrobnej anamnézy, teda konzultácie s lekárom, aj veľa rôznych vyšetrení. Nižšie sú uvedené a vysvetlené pre vás.

Fyzikálne vyšetrenie

Po podrobnej lekárskej konzultácii, v ktorej sa okrem iného konal história medicíny a zdravie rizikové faktory sú objasnené, úplné fyzické vyšetrenie sa vykonáva. Všetky orgánové systémy, ako napr srdce, pľúca, brucho a nervový systém sú dôkladne preskúmané. Lekár sa riadi stanoveným harmonogramom.

Najskôr sa uskutoční vizuálna kontrola príslušnej oblasti tela. Potom sa pomocou palpačného a klepacieho vyšetrenia podrobnejšie vyhodnotia rôzne štruktúry tela. Najmä pri skúmaní nervový systém, existuje veľa testov, ktoré sa dajú ľahko vykonať, ale sú veľmi zmysluplné.

Pozadie týchto vyšetrení spočíva v tom, že patologické zmeny by sa mali zistiť včas a potom sa dá štruktúrovane sledovať ich priebeh. Pri vizuálnej kontrole lekár venuje pozornosť aj vzhľadu pokožky. Ako predĺžený fyzické vyšetrenie, BMI (Body Mass Index), ktorý sa skladá z telesnej hmotnosti a výšky a predstavuje dobrý parameter pre priebeh ochorenia.

Počúvam srdce a pľúca sú formálne súčasťou fyzické vyšetrenie. Toto jednoduché vyšetrenie môže poskytnúť dôležité informácie o potenciálnych chorobách, a preto je tu uvedené osobitne. Pri počúvaní srdce, ktorá sa v technickom jazyku nazýva auskultácia, všetky štyri srdcové chlopne sa počúvajú spolu a potom jednotlivo.

Stetoskop sa môže použiť na posúdenie, či sa jednotlivé ventily už úplne nezatvárajú a teda krv tečie nesprávnym smerom (nedostatočnosť) alebo či sa ventily už neotvárajú správne (stenóza). Obe vedú k zvýšenej záťaži na srdce. Ďalej sú sledované aj krčné tepny, aby sa z nich mohli robiť závery o patologických zmenách v srdci alebo o samotných krčných tepnách.

Počúvanie pľúc prebieha na niekoľkých miestach. Týmto vyšetrením sa dá zistiť, či pľúca je úplne rozvinutý. Pri tomto vyšetrení je dôležité vždy porovnať pravé a ľavé pľúca.

Viditeľné zvuky, keď dýchanie dovnútra a von indikuje množstvo chorôb. Napríklad, pneumónia spôsobil by jemný rachotivý zvuk. Meranie krv tlak je súčasťou každej kontrolnej prehliadky, pretože je ľahké a rýchle vykonať a poskytuje informácie o tom, či krvný tlak je v normálnom rozmedzí alebo sa od neho odchyľuje.

Pri meraní krv tlaku sa manžeta ruky najskôr nafúkne buď elektronicky alebo manuálne, kým úplne nepotlačí prietok krvi v ruke tepna. Potom sa z manžety pomaly uvoľňuje vzduch a stanovia sa dve hodnoty, ktoré sa potom uvedú ako systolické a diastolické hodnoty. Najprv sa uvedie systolická hodnota a od diastolickej hodnoty sa oddeľuje diagonálnym rezom.

Jednotkou sú milimetre ortuti (mmHg). Normálny krvný tlak je približne 120/80 mmHg. A krvný tlak 140/90 mmHg alebo viac sa označuje ako hypertenzia.

Je dôležité, aby sa krvný tlak meral v pokoji. Pred meraním by ste preto mali pokojne sedieť 10 minút, inak by mohli byť hodnoty sfalšované. Neliečené vysoký krvný tlak môže spôsobiť významné neskoré poškodenie rôznych orgánov, a preto môže byť nevyhnutná úprava krvného tlaku prostredníctvom zmeny životného štýlu a prípadne aj pomocou liekov. Počas merania krvného tlaku možno merať aj pulzovú frekvenciu a zaznamenávať určité charakteristiky a kvality pulzu.