Plavix

Synonymá Definícia klopidogrelu Plavix® (klopidogrel) sa používa ako liečivo a patrí do skupiny inhibítorov agregácie doštičiek. Zabraňuje tak zrážaniu krvi, a tým zabraňuje tvorbe trombov (krvných zrazenín), ktoré môžu potenciálne viesť k embólii (úplnej dislokácii ciev), ktorá môže mať za následok napríklad pľúcnu embóliu alebo cievnu mozgovú príhodu a ... Plavix

Musím si pred zubným chirurgickým zákrokom dať Plavix® preč? | Plavix

Musím si zobrať Plavix® pred zubným chirurgickým zákrokom? Zubný lekár vám povie, či a kedy treba prerušiť liečbu Plavixom, pred zubným zásahom, akým je napríklad extrakcia zuba. Ak je to potrebné, po konzultácii s rodinným lekárom rozhodne, kedy by sa lieky už nemali užívať. Za žiadnych okolností by ste nemali… Musím si pred zubným chirurgickým zákrokom dať Plavix® preč? | Plavix

Súvisiace lieky Plavix

Podobné lieky Tiklopidín - používa rovnaký mechanizmus účinku ako Plavix® (klopidogrel), ale jeho partner ho do značnej miery vylúčil s menším počtom vedľajších účinkov kvôli možnému rozvoju závažnej leukopénie (prudký pokles počtu bielych krviniek) ako vedľajší účinok Abciximab, eptifibatid, tirofiban - tiež inhibujú primárnu hemostázu, ... Súvisiace lieky Plavix

apixabán

Produkty Apixaban je v mnohých krajinách schválený od roku 2011 vo forme filmom obalených tabliet (Eliquis). Štruktúra a vlastnosti Apixaban (C25H25N5O4, Mr = 460.0 g/mol) bol vyvinutý z razaxabanu. Je to derivát oxopiperidínu a pyrazolu. Účinky Apixaban (ATC B01AF02) má antitrombotické vlastnosti. Je to orálny, priamy, účinný, selektívny a reverzibilný inhibítor… apixabán

Účinok Marcumaru®

Synonymá v širšom zmysle Fenprokumon (názov účinnej látky), kumaríny, antagonisty (inhibítory) vitamínu K, antikoagulanciá, antikoagulanciá Ako funguje Marcumar®? Liek známy pod obchodným názvom Marcumar® obsahuje účinnú látku fenprokumon, ktorá patrí do hlavnej skupiny kumarínov (antagonisty vitamínu K). Kumaríny sú molekuly, ktoré majú supresívny účinok na ... Účinok Marcumaru®

Vedľajšie účinky | Účinok Marcumaru®

Vedľajšie účinky Nie je možné vylúčiť nežiaduce vedľajšie účinky, často sa vyskytujú sprievodné symptómy ako nevoľnosť, vracanie, bolesť žalúdka, nechutenstvo a hnačka. U niektorých pacientov mala dlhodobá liečba Marcumarom za následok zápchu, zvýšené vypadávanie vlasov, výskyt modrín a dokonca nežiaduce tendencie ku krvácaniu. K obzvlášť závažným vedľajším účinkom patrí intrakraniálne krvácanie (intracerebrálne krvácanie,… Vedľajšie účinky | Účinok Marcumaru®

Mono-embolex

Úvod Mono-Embolex® je takzvané antikoagulancium, tj. Liek, ktorý inhibuje zrážanie krvi (antikoagulant), a preto sa používa predovšetkým na profylaxiu a terapiu venóznej trombózy a pľúcnej embólie. Účinnou látkou prípravku Mono-Embolex® je sodná soľ certoparínu. Účinná látka Certoparin patrí do triedy nízkomolekulárnych (= frakcionovaných) heparínov. Títo … Mono-embolex

Oblasti použitia Mono-Embolex

Oblasti použitia Heparíny s nízkou molekulovou hmotnosťou, ako je účinná látka certoparín v Mono-Embolex®, sú vhodné na profylaxiu trombózy a terapiu trombózy. Trombóza je ochorenie, ktoré sa vyskytuje v cievach. Krvná zrazenina sa tvorí prostredníctvom koagulačnej kaskády, ktorá cievu uzatvára. Trombózy sú často lokalizované v žilách a ... Oblasti použitia Mono-Embolex

Monitorovanie terapie Mono-Embolex

Monitorovanie terapie Na rozdiel od štandardného heparínu sú kolísania hladiny liečiva v tele výrazne nižšie pri nízkomolekulárnom heparíne. Z tohto dôvodu nie je monitorovanie terapie zvyčajne absolútne nevyhnutné. Výnimkou sú pacienti so zvýšeným rizikom krvácania a/alebo pacienti s renálnou insuficienciou. V takýchto prípadoch určenie… Monitorovanie terapie Mono-Embolex

Gravidita a laktácia Mono-Embolex

Tehotenstvo a dojčenie S používaním nízkomolekulárnych heparínov v tehotenstve je veľa skúseností. V prvých 12 týždňoch tehotenstva nebol pri použití Mono-Embolex® pozorovaný žiadny škodlivý účinok na embryo. Toto zistenie je založené na približne 2,800 XNUMX pozorovaných tehotenstvách v rámci liečby certoparínom. Zdá sa, že Mono-Embolex® ... Gravidita a laktácia Mono-Embolex

Výživa pri užívaní Marcumaru

Synonymá v širšom zmysle Fenprokumon (názov účinnej látky), kumaríny, antagonisty (inhibítory) vitamínu K, antikoagulanciá, antikoagulanciá Liek známy pod obchodným názvom Marcumar® obsahuje účinnú látku fenprokumón, ktorý patrí do hlavnej skupiny kumarínov (antagonisty vitamínu K ). Kumaríny sú molekuly, ktoré majú supresívny účinok na prirodzené procesy zrážania krvi ... Výživa pri užívaní Marcumaru