Mastná pečeň (Steatosis Hepatis): Alebo niečo iné? Odlišná diagnóza

Vrodené chyby, deformácie a chromozomálne abnormality (Q00 - Q99).

  • Abetalipoproteinémia (synonymum: homozygotná familiárna hypobetalipoproteinémia, ABL / HoFHBL) - genetická porucha s autozomálne recesívnym dedičstvom; závažná forma familiárnej hypobetalipoproteinémie charakterizovaná nedostatkom apolipoproteínu B48 a B100; porucha tvorby chylomikrónov vedúca k poruchám trávenia tukov u detí, ktorá vedie k malabsorpcii (porucha výživy vstrebávanie).

Endokrinné, výživové a metabolické choroby (E00 - E90).

  • Familiárna heterozygotná hypobetalipoproteinémia (FHBL) [celkový cholesterol, LDL cholesterol a apolipoproteín B (ApoB) vo FHBL pod 5. percentilom, čo zodpovedá celkovému cholesterolu približne <150 mg / dl, LDL cholesterolu <70 mg / dl a ApoB < 50 mg / dl]
  • hemochromatóza (železo skladovacie ochorenie) - genetické ochorenie s autozomálne recesívnym dedičstvom so zvýšeným ukladaním železa v dôsledku zvýšeného množstva železa koncentrácie v krv s poškodením tkaniva.
  • Lecitín cholesterolu nedostatok acyltransferázy (nedostatok LCAT; zriedkavý, autozomálne recesívne zdedený enzýmový defekt extracelulárneho metabolizmu cholesterolu).
  • lipodystrofia
  • Wilsonova choroba (meď skladovacia choroba) - autozomálne recesívne dedičné ochorenie, pri ktorom je jedna alebo viac gen mutácie narúšajú meď metabolizmus v pečeň.

Infekčné a parazitárne choroby (A00-B99).

Pečeň, žlčník a žlč kanály-pankreas (pankreas) (K70-K77; K80-K87).

  • Autoimunitné hepatopatie - ochorenia pečene spôsobené autoimunitnými procesmi.

Novotvary - nádorové ochorenia (C00-D48).

  • Hepatocelulárny karcinóm (pečeň rakovina).