Infarkt myokardu (infarkt myokardu): Klasifikácia

Podľa prejavov EKG je akútny koronárny syndróm (AKS; akútny koronárny syndróm, ACS) klasifikovaný takto (modifikovaný z):

 • Výška mimo ST
  • Nestabilná angína * (UA; „zvieranie na hrudníku“ / bolesť srdca s nekonzistentnými príznakmi) alebo
  • NSTEMI * * - anglický infarkt myokardu bez elevácie ST. Tento typ je menší ako infarkt myokardu s eleváciou ST segmentu, ale NSTEMI postihuje väčšinou vysoko rizikových pacientov s vopred poškodeným srdcom. Horšia je aj dlhodobá prognóza; alebo
  • NQMI * * - infarkt myokardu bez vlny Q; za 6 mesiacov sa infarkt Q-vlny vyskytne asi v 30% prípadov.
 • Elevácia ST
  • STEMI * * - anglicky Infarkt myokardu s eleváciou ST - infarkt myokardu s eleváciou segmentu ST.
   • QMI - infarkt Q-hrotu
   • NQMI - infarkt myokardu bez vlny Q; za 6 mesiacov sa infarkt myokardu Q-vlnou vyskytuje približne v 30% prípadov

* CK-MB a troponín (TnT) nezvýšený * * CK-MB a troponín (TnT) zvýšený.

Klasifikácia infarktu myokardu.

Typ Popis
1 Spontánny infarkt myokardu sekundárne po ischémii (znížený krv prietok alebo úplná strata prietoku krvi) pri akútnom koronárnom syndróme (napr. prasknutie plaku, erózia, trhlina alebo disekcia) [najbežnejší typ]
2 Sekundárny infarkt myokardu spôsobený ischémiou (s nekróza) z dôvodu zvýšenia kyslík dopyt alebo znížený prísun kyslíka (napr. koronárna endotelová dysfunkcia, koronárna tepna spazmus, koronárny embólia, arytmie tachy / brady, hypotenzia a vysoký tlak (vysoký krvný tlak) s ľavou komorou alebo bez nej hypertrofia (LVH), anémia (anémia), respiračná nedostatočnosť) *.
3 Náhla srdcová smrť (PHT) so srdcovou zástavou v:

 • Klinické príznaky,
 • Zmeny EKG (elevácia ST alebo blok vetvy ľavého zväzku (LSB)), príp.
 • Dôkaz trombu („krv zrazenina “) z koronárne tepny/ vencovité tepny (angiografia alebo pitva).
4a Infarkt myokardu spojený s koronárnou intervenciou (perkutánna koronárna intervencia, PCI / dilatácia stenózovaných (zúžených) alebo úplne okludovaných koronárnych artérií (tepny, ktoré venčekovo obklopujú srdce a dodávajú krv do srdcového svalu) (= revaskularizácia; revaskularizácia))
4b Sekundárny infarkt myokardu po akútnej trombóze stentu (akútna trombotická oklúzia artérie v implantovanom stente)
5 Infarkt myokardu spojený s bypassom (premostenie stenotických koronárnych ciev (zúžené koronárne artérie) pomocou bypassu (obchádzka alebo premostenie).

* Pri diferenciácii pacientov 1. typu sa z hľadiska rizikového profilu a prognózy zdá byť dôležitá iba prítomnosť relevantných koronárnych stenóz. Infarkty typu 1 a typu 2 sú prognosticky porovnateľné pri absencii obštrukcie ischemická choroba srdca.

Podľa lokalizácie možno infarkty myokardu rozdeliť na:

 • Infarkt prednej steny
 • Infarkt zadnej steny
 • Laterálny infarkt alebo tiež laterálny infarkt
 • Infarkt septa s
 • Poškodenie vnútornej a / alebo vonkajšej vrstvy.