Eozinofilná granulomatóza s polyangiitídou: príznaky, sťažnosti, príznaky

Nasledujúce príznaky a ťažkosti môžu naznačovať eozinofilnú granulomatózu s polyangiitídou (EGPA), predtým Churg-Straussovým syndrómom (CSS):

Poškodenie obličiek je zriedkavé.

Ochorenie sa typicky vyskytuje pri tricyklickom kurze:

  • Prodromálne štádium (skorá fáza ochorenia, pri ktorej sa vyskytujú nešpecifické príznaky; nástup 2. alebo 3. dekády života:
    • Alergická symptomatológia, napríklad alergická astma (v 70% prípadov) [ťažko upraviteľné], alergická nádcha; navyše opakujúce sa zápal dutín (sinusitída) a polypóza nasi (benígne slizničné výrastky, ktoré sa vyvíjajú v dutinách).
  • Štádium eozinofilov
  • vaskulitída štádiu (približne 10 rokov po objavení sa prodromálnych symptómov).
    • Zovšeobecnenie príznakov v zmysle systémovej vaskulitídy (zápalové reumatické ochorenia charakterizované tendenciou k zápalu (väčšinou) arteriálnych ciev)