Čo je Rorschachov test?

Rorschachov test je diagnostická metóda z psychoanalýzy, ktorá skúma podvedomie pacientov. Pomenovaný po Švajčiarovi psychiater Hermann Rorschach (1884-1922), je to projektívny test osobnosti, ktorý sa používa na meranie inteligencie, medziľudských postojov, nálady a afektivity (emočnej odozvy). Metóda je založená na tvarovej interpretácii obrázkov inkblot. Pri tom sa psychológ pokúša vytvoriť osobnostný profil testovaného na základe asociácií a interpretácií, ktoré mu boli poskytnuté.

Význam a interpretácia Rorschachových diagramov.

Na začiatku Rorschachovho testu je pacientovi predložená séria symetrických obrázkov inkblotu na takzvaných Rorschachových mapách. Pacient je požiadaný, aby vysvetlil, čo mu ako prvé napadne pri pohľade na prezentovaný vizuál. Odpovede sa potom hodnotia podľa tvaru, farby, lokalizácie, originality a tvorivosti.

V tomto postupe výkladu neexistuje „správna“ ani „nesprávna“ odpoveď. Dôležitá je iba samotná interpretácia pacienta pri prezeraní obrázkov. Interpretácia týchto získaných údajov je mimoriadne komplikovaný proces a vyžaduje veľa skúseností a školení.

Ďalším krokom je, aby si subjekt zobral každý Rorschachov graf jednotlivo a preskúmal každý graf osobitne. Blot obrázky je možné podľa potreby otáčať a otáčať. Počas toho psychológ kladie otázky ako „Čo tu vidíš?“ alebo „Čo to môže byť?“. Úlohou pacienta je opísať to, čo si myslí, že vidí na obrázku inkblotu. Okrem toho by mal vysvetliť, na ktorú časť inkblotu sa príslušné mentálne združenie vzťahuje. Psychológ navyše zaznamenáva pacientovu interpretáciu, manipuláciu (rotáciu) s tabletom a reakčné časy.

Vyhodnotenie Rorschachovho testu

Na základe jeho poznámok môže lekár teraz vyhodnotiť Rorschachov test. Pritom koná podľa nasledujúcich pokynov a otázok:

  1. Typ záznamu: sú zaznamenané celé, polovičné alebo iba podrobné údaje?
  2. Kvalita skúseností: vnímajú sa odtiene, kontrasty, farby?
  3. Obsah: Vidíte zvieratá, ľudí, rastliny atď.?
  4. Originalita: Sú odpovede vulgárne, prispôsobené, originálne?

Na analýzu pacienta je možné použiť Rorschachov test Pamäť a vnemy, ktoré sú zakotvené hlavne v podvedomí. Formálna interpretácia Rorschachových obrazov navyše umožňuje vyvodiť závery o túžbach, túžbach, obavách, a tým aj o osobnosti testovanej osoby.

Pretože pri hodnotení výsledkov existuje priestor na interpretáciu, o teste sa stále vedú živé diskusie, jeho užitočnosť sa však uznáva. Nepoužíva sa však ako samostatný test na hodnotenie osobnosti, ale v spojení s inými štandardizovanými testovacími postupmi.