Tetovanie a permanentný make-up: Nie bez rizika

Podľa prieskumu významného nemeckého ústavu pre výskum verejnej mienky nosí tetovanie takmer každý desiaty Nemec. Zvyšuje sa tiež počet tých, ktorí majú svoje koža napustené takzvaným permanentným make-upom ako náhradou make-upu iba na určitých miestach tváre. BfR (Federálny inštitút pre hodnotenie rizík) upozorňuje ako preventívne opatrenie na to, aby nositelia tetovaní mohli zdravie riziko, ktoré v súčasnosti možno vedecky odhadnúť iba podmienečne. Pri tetovaní a permanentnom líčení sa farebné pigmenty nanášajú do strednej vrstvy koža (dermis) pomocou vpichov ihlou. Odtiaľ môžu tiež dosiahnuť hlbšie vrstvy koža, odkiaľ môžu byť distribuované a transformované v tele krvnou cestou.

Riziková alergia

Závažné alergické kožné reakcie, ako aj zápal sú podľa správ nemeckých dermatológov najčastejšími nežiaducimi následkami tetovania. Alergické reakcie sa vo väčšine prípadov pripisujú látke para-fenyléndiamín (PPD). Používa sa v hene na zatemnenie a pri vytváraní tetovaní čiernou henou sa následne dostane na pokožku alebo do pokožky. PPD môže spôsobiť vážne dermatózy. Osoby, ktoré sú raz senzibilizované na PPD, môžu mať celoživotné alergické reakcie na túto látku alebo na ňu farbivá s podobnou chemickou štruktúrou. Alergické komponenty môžu tiež obsahovať kovové komponenty farieb.

Iné riziká

Medzi ďalšie riziká patria nečistoty v náterových zmesiach a niektoré ďalšie azofarbivá ktoré sa dajú rozdeliť na karcinogénne aromatické amíny, taký azofarbivá predstavuje tiež nebezpečenstvo pri odstraňovaní tetovaní pomocou laserovej technológie. Môžu byť potenciálne štiepené laserovými lúčmi na karcinogénne amíny, ktoré sa potom distribuujú do celého tela krvnou cestou. Ďalšie možné dôsledky odstránenie tetovania zahrnúť jazvy, poruchy pigmentácie kože a zápal.

Použité farby nie sú na tento účel testované

BfR výslovne upozorňuje spotrebiteľov a najmä rodičov dospievajúcich a detí na tieto riziká spojené s tetovaním a permanentným líčením. Na rozdiel od farbivá v kozmetických výrobkoch na aplikáciu na pokožku, ako je tvárenka, očné tiene or očné linky, farby použité na tetovanie a permanentný make-up neboli testované na svoju farbu zdravie účinky. Tiež zatiaľ nie je nič známe o dlhodobých účinkoch týchto cudzorodých látok v tele, aj keď tu zvyčajne zostávajú po celý život. Zatiaľ čo kozmetické výrobky nanášané na pokožku sú právne regulované európskym nemeckým zákonom o potravinách a spotrebnom tovare kozmetika Smernice a nemeckého nariadenia o kozmetike, na tetovacie farby v súčasnosti nepodlieha žiadna porovnateľná regulácia. Neexistujú žiadne právne stanovené predpisy týkajúce sa čistoty, kvality a zdravie bezpečnostné skúšky tetovacích farieb. Tetovanie a permanentný make-up, podobne ako make-up, slúžia na ozdobu tela a majú tak kozmetické účely. Pretože sa však farby pri tetovaní vstrekujú do pokožky, nejde o kozmetické výrobky podľa platnej zákonnej definície.

Odporúčania

BfR preto odporúča, aby dovtedy, kým nebude zavedený právny predpis, iba farbivá, ktoré zodpovedajú požiadavkám Európskej únie kozmetika Smernice a nemeckého nariadenia o kozmetike, ktoré boli testované a schválené na použitie v kozmetických výrobkoch, by sa mali používať na tetovanie a permanentný make-up. Ani to však s istotou nezaručuje, že nemôže dôjsť k nežiaducim reakciám. BfR vyzýva lekársku profesiu, aby informovala BfR o akýchkoľvek nepriaznivých účinkoch na zdravie, ktoré mohli byť spôsobené tetovacími farbami.