Sympatolytiká

Produkty

Sympatolytiká sú komerčne dostupné vo forme Tablety, kapsule, ako injekcie a očné kvapky, Medzi ostatnými.

účinky

Sympatolytiká majú sympatolytické vlastnosti, čo znamená, že rušia účinky sympatiku nervový systém, časť autonómneho nervového systému. Ich účinky sú zvyčajne spôsobené priamym antagonizmom voči adrenoreceptorom. Nepriame sympatolytiká znižujú koncentrácie neurotransmiterov epinefrín a noradrenalínu.

indikácia

Indikácie na použitie zahŕňajú (výber):

Agenti

Príklady sú uvedené nižšie. Úplné informácie nájdete v účinných látkach a skupinách liekov. Alfa blokátory:

Beta blokátory:

  • atenolol (Tenormin, generic).
  • Bisoprolol (Concor, generický)
  • Metoprolol (Beloc ZOK, generiká)
  • Propranolol (inderal, generický)

Centrálne antisympatické látky:

  • klonidín (katapresan).
  • Guanfacín (intuniv)
  • Metyldopa (Aldomet)

Ostatné: