Šarlátová horúčka (Scarlatina): lieková terapia

Terapeutické ciele

  • Eliminácia patogénov
  • Vyvarovanie sa komplikácií

Terapeutické odporúčania

Antibiotiká Antibiotiká sú drogy ktoré sa podávajú, keď je prítomná infekcia baktériou. Pôsobia buď bakteriostaticky, a to inhibíciou rastu baktériealebo baktericídne, to znamená, že zabíjajú baktérie. Dôležití predstavitelia tejto skupiny drogypenicilín or cefalosporíny. penicilín je droga voľby pre purpur horúčka. erytromycín ako alternatíva, ak je pacient alergický na penicilín.