Vložky do topánok / topánky Cvičenie pre nesprávne polohy chodidiel

Vložky do topánok / topánky

Ortopedické vložky alebo topánky môžu zmierniť príznaky nesprávneho fungovania chodidla. V závislosti od typu nesprávneho umiestnenia je pacient potom opatrený stielkou špeciálne prispôsobenou nohe: v prípade vybočujúcich nôh je dôležité, aby stielka alebo topánka boli na vnútornom okraji vyvýšené, aby sa zabránilo vybočeniu nohy, a aby sa zabránilo vybočeniu nohy. zmierniť záťaž na chodidlo. v prípade plochých nôh a spadnutých oblúkov sa volia vložky, ktoré zabraňujú nadmernému pronácia a tým pôsobiť proti splošteniu pozdĺžnej klenby chodidla. v prípade klbka sa volí retrokapitál (tj. vankúš sa nachádza za hlavicou metatarzu), ktorý podopiera priečny aj pozdĺžny oblúk nohy, v prípade klbka v dutej nohe sa vložky používajú na podoprenie chodidlo a v závislosti od prípadu zmierniť záťaž na predkolenie alebo pätu a na zlepšenie odvaľovania chodidla by sa mala chodidlo najskôr čo najskôr po narodení upraviť, ak sa v dospelosti vyskytne takzvaný protivarus obuv by mala byť vyrobená na korekciu nesprávnej polohy smerom dovnútra a nahor

  • V prípade vybočenia nôh je dôležité, aby sa stielka alebo topánka zdvihla na vnútornom okraji, aby sa zabránilo vybočeniu nohy a aby sa uvoľnilo zaťaženie nohy.
  • V prípade spadnutých oblúkov a plochých nôh sa vložky vyberajú tak, aby sa zabránilo ich nadmernému pôsobeniu pronácia a tak pôsobiť proti splošteniu pozdĺžnej klenby chodidla.
  • V prípade klbka je zvolená retrokapitálna stielka (tj. Vankúš je umiestnený za hlavicou metatarzu), ktorá podporuje priečny aj pozdĺžny oblúk nohy.
  • V prípade dutá noha, vložky podopierajú nohu a v závislosti od situácie odľahčujú buď predkolenie alebo päta a zlepšiť valivý pohyb nohy.
  • A konská noha by sa malo napraviť čo najskôr po narodení. Ak sa vyskytne v dospelosti, mala by sa urobiť obuv proti varu, ktorá by napravila nesprávnu orientáciu smerom dovnútra a hore