Čo je Circulus Vitiosus?

Circulus Vitiosus sa v bežnej reči chápe ako „začarovaný kruh“ (lat: circulus - kruh, vitiosus - škodlivý). Jedná sa o klam alebo kruhové usudzovanie, v ktorom chybný predpoklad a nesprávny záver navzájom závisia. V medicíne sa circulus vitiosus chápe ako patofyziologický proces, pri ktorom sa dve (alebo viac) narušených telesných funkcií vzájomne ovplyvňujú, a tak udržujú alebo neustále posilňujú chorobu. Celý je teda chorobný proces, ktorý sa udržiava sám.

Príklad

laxatíva alebo preháňadlá sú užitočné lieky na zápcha. Ale: laxatíva by sa nemali používať pravidelne bez pokynov lekára.

Prečo.

Pravidelné používanie väčšiny laxatíva často vedie k cnostnému kruhu, ktorý vedie k preháňadlo závislosť. voda sú za to zodpovedné straty elektrolytov. V tejto súvislosti strata draslík hrá dôležitú úlohu najmä: deficit draslíka vedie k zníženiu činnosti čriev, čo ďalej zvyšuje spomalenie činnosti čreva, a tým spôsobuje zápcha o to viac.

Obísť problém nežiaducich draslík strata vrátane možných negatívnych dôsledkov sa môže uchýliť k bylinkovým látkam zväčšujúcim objem, laktózu, laktulóza, alebo čisto osmoticky aktívny preháňadlo makrogol (polyetylénglykol) na ošetrenie zápcha.