Zhrnutie Fyzioterapia - Iliotibial Ligament Syndrome (Runner's Knee)

zhrnutie

Celkovo to všetko Iliotibial Band Syndrome je ochorenie, ktoré postihuje najmä bežcov a ľudí, ktorí sa venujú veľmi intenzívne športovaniu. Príčina vo väčšine prípadov spočíva v nesprávnych pohyboch alebo nesprávnych polohách, ktoré je často možné ľahko zvládnuť pomocou fyzioterapie. Samotné zranenie sa dá ľahko zvládnuť a len vo veľmi zriedkavých prípadoch si vyžaduje chirurgické ošetrenie. Dotknuté osoby by napriek tomu nemali brať ITBS na ľahkú váhu, ale mali by telu poskytnúť dostatok času na zotavenie.