Pozitrónová emisná tomografia (PET)

Definícia

Pozitrónová emisná tomografia (PET) je špeciálny postup zobrazovacieho vyšetrenia, ktorým sa dá vizualizovať metabolické procesy v tele. Za týmto účelom sa pacientovi podáva nízkoaktívna rádioaktívna glukóza prostredníctvom žila, zviditeľnené mernou jednotkou a informácie sú spracované do priestorového obrazu. Cukor sa distribuuje do celého tela a hromadí sa najmä v tkanivách so zvýšeným metabolickým obratom. V mnohých prípadoch sa PET kombinuje s počítačovou tomografiou (CT), ktorá umožňuje aj priestorové zobrazenie. Kombinovaný postup PET a CT sa používa napríklad pri diagnostike rakovina, nerv a srdce choroby.

Kedy bude vyšetrenie?

Na objasnenie podozrenia sa najčastejšie používa pozitrónová emisná tomografia rakovina. Vyšetrenie môže byť užitočné aj pri zisťovaní, či a rakovina ktorá už bola diagnostikovaná, sa už rozšírila. Ďalšia indikácia vzniká u pacientov, u ktorých bola pomocou počítačovej tomografie (CT) zistená nápadná štruktúra.

PET možno použiť na preukázanie toho, či má zvýšenú metabolickú aktivitu (napríklad pri zápaloch alebo rakovine) alebo či je aktivita znížená (napríklad v tkanive jazvy). Okrem toho je PET vyšetrenie vhodné aj na monitoring terapia. Ak sa napríklad lieči diagnostikovaná rakovina chemoterapie alebo ožarovaním sa môže PET použiť na zistenie, či sa zameranie (-ia) nádoru zmenšujú alebo úplne zmiznú.

Aj po ukončení liečby nádorov sa môže PET použiť ako súčasť následnej starostlivosti na zistenie, či sa vytvorili alebo nevytvorili nové rakovinové nádory. Rozhodujúcim faktorom pri určovaní, či je pacient indikovaný na PET vyšetrenie, je individuálne zváženie v spojení s pacientom história medicíny a ďalšie nálezy. Po konzultácii s ošetrujúcim lekárom je potrebné zvážiť prínosy oproti zaťaženiu a rizikám vyšetrenia.

PET z mozgu

mozog je orgán s najvyššou spotrebou energie, a to aj vo forme cukru. Metabolická aktivita jednotlivých oblastí systému mozog možno preto ľahko vizualizovať pomocou pozitrónovej emisnej tomografie. PET preto môže prispieť k diagnostike mozog napríklad nádory.

Spravidla vykazujú výrazne zvýšenú akumuláciu rádioaktívne značeného cukru. Vyšetrenie PET môže tiež prispieť k diagnostike záchvatov epilepsie. Vo fázach bez záchvatov je aktivita v postihnutých oblastiach mozgu znížená.

Viditeľné nálezy PET sú možné aj v demencie choroby ako Alzheimerova choroba. Tu sa tiež skôr znižuje metabolická aktivita. Vyšetrenie PET však nie je súčasťou štandardného diagnostického postupu pri týchto ochoreniach. Preto zdravie poisťovne náklady obvykle nekryjú. Či je vhodná pozitrónová emisná tomografia mozgu, je preto potrebné rozhodnúť individuálne.