Arteritída z obrovských buniek: prevencia

Faktory prevencie (ochranné faktory)

In obrovská bunková arteritída, ochranný účinok kyselina acetylsalicylová (ASA; dávka 75-100 mg / die) pri kardio- a zerovaskulárnych príhodách (infarkt myokardu /srdce útok, mŕtvica /mŕtvica) bol opísaný v retrospektívnych štúdiách.