Dasabuvir

Produkty Dasabuvir je komerčne dostupný vo forme filmom obalených tabliet. V roku 2014 bol schválený v mnohých krajinách (Exviera). Štruktúra a vlastnosti Dasabuvir (C26H27N3O5S, Mr = 493.6 g/mol) má nenukleozidovú štruktúru. Existuje v lieku ako sodná soľ a ako monohydrát. Účinky Dasabuvir (ATC J05AX16) má antivírusové vlastnosti. Efekty … Dasabuvir