Sociálna identita: funkcia, úlohy, rola a choroby

Identita v zmysle sociálnej identity vzniká z procesov sociálnej kategorizácie. Ľudia sa vnímajú ako ľudské bytosti, ako súčasť určitých skupín a ako jednotlivci. Ľudia si spájajú členstvo v skupine s určitými hodnotami, ktoré prispievajú k ich vlastnej hodnote. Čo je identita? Identita v zmysle sociálnej identity vzniká z procesov sociálnej kategorizácie. Ľudia vidia… Čítaj viac

Socializácia: funkcia, úlohy, rola a choroby

Socializácia je neustála adaptácia na vzorce cítenia a myslenia v sociálnych komunitách. Podľa teórie socializácie sú ľudia životaschopní iba prostredníctvom socializácie. Socializačné problémy preto môžu spôsobiť duševné a psychosomatické choroby, ale môžu byť aj ich symptómom. Čo je socializácia? Socializácia je neustála adaptácia na vzorce cítenia a myslenia ... Čítaj viac

Hojenie rán: Funkcie, Úlohy, Úlohy a choroby

Hojenie rán je prirodzený proces, ktorý je ovplyvnený mnohými vonkajšími a vnútornými faktormi. Bez spoľahlivého hojenia rán by nastali zdravotné následky, ktoré môžu dokonca viesť k smrti. Čo je to hojenie rán? Základom hojenia rán je nová tvorba tkaniva. V tejto súvislosti môže hojenie rán skončiť aj jazvou ... Čítaj viac

Klasifikácia: Funkcia, Úlohy, Úlohy a choroby

Klasifikácia vnímania zodpovedá kategorizácii, ktorá pomáha interpretovať vnímané. Všetky kognitívne kategórie ľudí spolu tvoria mentálnu reprezentáciu sveta. K nesprávnym klasifikáciám vnímania dochádza v kontexte bludov. Čo je klasifikácia? Klasifikácia je súčasťou kognitívneho percepčného spracovania a často je spojená s vyjadrením kategorického vnímania. Klasifikácia… Čítaj viac

Nepoháňajúca peristaltika: funkcia, rola a choroby

Peristaltika predstavuje svalový pohyb rôznych dutých orgánov. Medzi nimi sa neproporčná peristaltika vyskytuje hlavne v čreve. Slúži na premiešanie obsahu čreva. Čo je to nepropulzná peristaltika? Peristaltika predstavuje svalový pohyb rôznych dutých orgánov. Medzi nimi sa neproporčná peristaltika vyskytuje hlavne v čreve. Peristaltika je rytmický pohyb svalov ... Čítaj viac

Senium: Funkcia, Úlohy, Úlohy a choroby

Senium je poslednou fázou života človeka a konečnou fázou prirodzeného starnutia. Považuje sa za degeneratívnu fázu, v ktorej telesné a duševné schopnosti klesajú - až do bodu, kedy na ňu môže starnúci človek zomrieť. Čo je to sénium? Senium je poslednou fázou života človeka a ... Čítaj viac

Zostupná práca: funkcie, úlohy a choroby

Počas celého tehotenstva je svalová aktivita maternice aktívna. V určitom štádiu sa maternica rytmicky sťahuje pomocou zostupných kontrakcií, aby sa dieťa dostalo do správnej polohy pri narodení. Aké sú zostupné kontrakcie? Klesajúce kontrakcie tlačia dieťa pred narodením do správnej polohy. Niekedy sa im hovorí „predčasné“ ... Čítaj viac