Sociálna identita: funkcia, úlohy, rola a choroby

Identita v zmysle sociálnej identity vzniká z procesov sociálnej kategorizácie. Ľudia sa vnímajú ako ľudské bytosti, ako súčasť určitých skupín a ako jednotlivci. Ľudia si spájajú členstvo v skupine s určitými hodnotami, ktoré prispievajú k ich vlastnej hodnote. Čo je identita? Identita v zmysle sociálnej identity vzniká z procesov sociálnej kategorizácie. Ľudia vidia… Sociálna identita: funkcia, úlohy, rola a choroby

Socializácia: funkcia, úlohy, rola a choroby

Socializácia je neustála adaptácia na vzorce cítenia a myslenia v sociálnych komunitách. Podľa teórie socializácie sú ľudia životaschopní iba prostredníctvom socializácie. Socializačné problémy preto môžu spôsobiť duševné a psychosomatické choroby, ale môžu byť aj ich symptómom. Čo je socializácia? Socializácia je neustála adaptácia na vzorce cítenia a myslenia ... Socializácia: funkcia, úlohy, rola a choroby

Klasifikácia: Funkcia, Úlohy, Úlohy a choroby

Klasifikácia vnímania zodpovedá kategorizácii, ktorá pomáha interpretovať vnímané. Všetky kognitívne kategórie ľudí spolu tvoria mentálnu reprezentáciu sveta. K nesprávnym klasifikáciám vnímania dochádza v kontexte bludov. Čo je klasifikácia? Klasifikácia je súčasťou kognitívneho percepčného spracovania a často je spojená s vyjadrením kategorického vnímania. Klasifikácia… Klasifikácia: Funkcia, Úlohy, Úlohy a choroby

Nepoháňajúca peristaltika: funkcia, rola a choroby

Peristaltika predstavuje svalový pohyb rôznych dutých orgánov. Medzi nimi sa neproporčná peristaltika vyskytuje hlavne v čreve. Slúži na premiešanie obsahu čreva. Čo je to nepropulzná peristaltika? Peristaltika predstavuje svalový pohyb rôznych dutých orgánov. Medzi nimi sa neproporčná peristaltika vyskytuje hlavne v čreve. Peristaltika je rytmický pohyb svalov ... Nepoháňajúca peristaltika: funkcia, rola a choroby