Tetanus: Intenzívna starostlivosť

Spravidla sú potrebné nasledujúce intenzívne lekárske opatrenia.

  • Vetranie
  • Parenterálna výživa uskutočňované obchádzaním gastrointestinálneho traktu.
  • Heparingabe liek na riedenie krvi
  • konštantný monitoring laboratórnych parametrov a funkcií tela.