Zhrnutie Fyzioterapia na mozgovú príhodu

zhrnutie

Príznaky po a mŕtvica sa môže veľmi líšiť od jednotlivca k jednotlivcovi, s polovičnou paralýzou jednej polovice tela (paže a noha) často sa vyskytujúce. V závislosti od závažnosti a lokalizácie obehovej poruchy v mozog, rôzne sprievodné príznaky ako napr poruchy reči, poruchy videnia a neskôr kŕčovitosť môže nastať. Cieľom fyzioterapie je reintegrácia pacienta do jeho každodenného života a dosiahnutie čo najväčšej samostatnosti. Na tento účel sa trénujú bežné pohybové sekvencie a poruchy svalového napätia (kŕčovitosť, ochabnutá paralýza).