Polymenorea: Komplikácie

Nasledujú najdôležitejšie choroby alebo komplikácie, ku ktorým môže prispieť polymenorea:

Krv, krvotvorné orgány - Imunitný systém (D50 - D90).

  • Anémia (anémia)