MRI (krčná chrbtica): dôvody, proces, význam

MRI krčnej chrbtice: kedy je potrebné vyšetrenie? Pomocou magnetickej rezonancie možno odhaliť alebo vylúčiť rôzne ochorenia a poranenia krčnej chrbtice. Patria sem napríklad herniácia platničky v oblasti krčnej chrbtice zápaly miechy (napr. roztrúsená skleróza a transverzálna myelitída), zápalové ochorenia … MRI (krčná chrbtica): dôvody, proces, význam

Urografia: definícia, dôvody, postup

Čo je to urografia? Pri urografii lekár pomocou röntgenového vyšetrenia vizualizuje močové cesty. Patrí medzi ne obličková panvička Močovod (močovod) Močový mechúr Močová rúra (močová rúra) Obličky a močovody sa označujú ako horné močové cesty, močový mechúr a močová trubica ako dolné močové cesty. Tieto orgány nie je možné vidieť na… Urografia: definícia, dôvody, postup

Kontrola U10: Načasovanie, postup a význam

Čo je vyšetrenie U10? Vyšetrenie U10 je preventívna prehliadka pre deti vo veku základnej školy. Malo by sa to odohrávať medzi siedmym a ôsmym rokom života. Osobitná pozornosť sa venuje vývojovým poruchám a poruchám správania, ktoré sa často prejavia až po nástupe detí do školy: porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) Čítanie a pravopis … Kontrola U10: Načasovanie, postup a význam

Odber krvi: Ako to funguje

Čo je odber krvi? Pri odbere krvi lekár alebo špecialista odoberie krv z cievneho systému na vyšetrenie. Pozornosť sa venuje bezmikróbnym (aseptickým) podmienkam, aby sa minimalizovalo riziko infekcie v mieste vpichu. Odber kapilárnej krvi Odber žilovej krvi Odber žilovej krvi je štandardným postupom na získanie… Odber krvi: Ako to funguje

Peak Flow Meranie: Aplikácia, Význam

Meranie špičkového prietoku: ako často je potrebné? Aby pacienti získali dobrý prehľad o stave ich priedušiek pri obštrukčných ochoreniach dýchacích ciest, ako je astma alebo CHOCHP, mali by aspoň raz denne vykonať meranie maximálneho prietoku. V určitých prípadoch sa tiež odporúča častejšie meranie v situáciách, ktoré môžu mať… Peak Flow Meranie: Aplikácia, Význam

Echokardiografia (ozvena srdca): Postup, dôvody

Kedy sa vykonáva echokardiografia? Ultrazvuk srdca sa vykonáva pri podozrení na nasledujúce ochorenia alebo na sledovanie ich vývoja: srdcové zlyhanie, koronárna choroba srdca, srdcový infarkt, podozrenie na poškodenie srdcových chlopní, tvorba krvných zrazenín v srdci, srdcové chyby (vity) perikardiálny výpotok (perikardiálny výpotok) vydutie alebo ruptúra ​​steny aorty Transezofageálna/… Echokardiografia (ozvena srdca): Postup, dôvody