Cvičenie proti napätiu krku v kancelárii 1

„WS - východisková poloha mobilizácie“ Zo vzpriamenej polohy sa vyrolujte, vychádzajúc z hlava, stavec po stavci. Kolená sú úplne vystreté. „WS - koncová poloha mobilizácie“ Z východiskovej polohy sa vytočte znova stavce po stavci, počínajúc od driekovej chrbtice, a potom natiahnite ruky nahor. Vykonajte toto cvičenie dvakrát. Pokračujte ďalším cvičením