Krvácanie z dýchacích ciest: diagnostické testy

povinný diagnostika zdravotníckych pomôcok.

Voliteľný diagnostika zdravotníckych pomôcok - v závislosti od výsledkov história medicíny, fyzické vyšetrenie, laboratórna diagnostika a povinné diagnostika zdravotníckych pomôcok - na objasnenie diferenciálnej diagnostiky.