Tiamín (vitamín B1): Interakcie

Interakcie tiamínu (vitamín B1) s inými látkami (mikroživiny, potraviny):

Anti-tiamínový faktor (ATF)

Prítomnosť anti-tiamínového faktora (ATF) v potravinách môže viesť na nedostatok tiamínu. Reaguje s tiamínom a vedie k deaktivácii tiamínu. Spotreba veľkého množstva čaju a káva - vrátane kávy bez kofeínu - rovnako ako žuvanie čajových lístkov a betelového orecha môže spôsobiť nedostatok tiamínu v dôsledku prítomnosti ATF.

Vitamín C a ďalšie antioxidanty

Vitamín C a ďalšie antioxidanty, na druhej strane, môžu chrániť tiamín v strave zabránením jeho oxidácie na neaktívnu formu.

Tiamináza

Ľudia, ktorí často jedia určité surové sladkovodné ryby, surové mäkkýše alebo špargľa sú ohrozené nedostatkom tiamínu, pretože tieto potraviny obsahujú enzým nazývaný tiamináza. Tiaminázy sú enzýmy ktoré znižujú obsah tiamínu v potravinách; sú inaktivované iba teplom počas varenie.