Zhrnutie Fyzioterapia pre prasknutie kapsuly na ruke

zhrnutie

Fyzioterapia hrá celkovo dôležitú úlohu v prípade prasknutia kapsuly v ruke. Najmä preto, že pohyblivosť postihnutého kĺbu je po poranení kapsúl často obmedzená, je o to dôležitejšie absolvovať adekvátny tréning rekonštrukcie. Pomocou rôznych cvičení a techník môžu fyzioterapeuti pripraviť terapeutický plán, ktorý bude mať jasne definované ciele pre každý individuálny pacient, na ktorých sa potom spoločne pracuje. Okrem fyzioterapie sem patria aj cvičenia pre domáce použitie, aby bolo možné terapiu vykonávať čo najdôslednejšie.