Bolesť v krku: Diagnostické testy

Voliteľný diagnostika zdravotníckych pomôcok - v závislosti od výsledkov histórie, fyzické vyšetreniea povinné laboratórne parametre - na objasnenie diferenciálnej diagnostiky.

  • Lupinová laryngoskopia (odraz oka) hrtan s lupou) - vylúčiť zápal hrtana alebo zhubný (zhubný) proces.
  • Sonografia (ultrazvuk vyšetrenie) orofaryngu (orálna časť hltana) a ústna dutina - napr. V prípade podozrenia na novotvary.
  • Počítačová tomografia (CT; sekčný zobrazovací postup (Röntgen obrázky z rôznych smerov s počítačovým vyhodnotením)) krk - ak existuje podozrenie na novotvar.
  • Zobrazovanie magnetickou rezonanciou (MRI; počítačom podporovaný postup prierezového zobrazovania (pomocou magnetických polí, to znamená bez röntgenových lúčov)) krk - pre podozrenie na novotvary.