Roztrúsená skleróza Spasticita po mozgovej príhode - terapia

Roztrúsená skleróza

Kŕčovitosť sa môžu vyskytnúť aj pri SM. Pri SM spôsobuje autoimunitná reakcia smrť nervových obalov, čo vedie k nadmernej aktivite a hyperreflexii (zvýšenie svalovej hmoty). reflex), ale aj ochrnutie, keď podnety už neprenikajú do svalu. Ak sú v mozog, môže sa vyskytnúť aj spastická paralýza.

Kŕčovitosť v SM zvyčajne nie je trvalá, ale strieľa sa a potom, ak je to potrebné, sa sama úplne vyrieši. Rozlišuje sa medzi fázickými (sporadické) a tonickými (trvalé). kŕčovitosť. Spasticita je vnímaná ako veľmi nepríjemná a môže vážne obmedziť normálnu motorickú funkciu pacienta. Pri SM sa tiež používa fyzioterapia regulujúca tonus a v prípade potreby medikamentózna terapia spazmolytikami.