Molybdén: príznaky nedostatku

U zdravých osôb nebol nikdy pozorovaný nedostatok molybdénu. Jediným zdokumentovaným prípadom nedostatku molybdénu bol pacient s Crohnova choroba ktorí dostávali dlhodobú intravenóznu výživu bez suplementácie molybdénom. Vyvinul sa tachykardia (rýchly tlkot srdca), rýchly plytký dýchanie, bolesť hlavy, oslepol a nakoniec prešiel do kóma. Ďalej jeho krv ukázal nízky kyselina močová úrovniach. Tieto príznaky a krv zmeny zmizli po podaní infúzie aminokyseliny , čo môže naznačovať, že molybdén hrá dôležitú úlohu v metabolizme aminokyselín.

Príjem 160 mikrogramov molybdénu denne túto intoleranciu aminokyselín zrušil.