Rohovkový vred: lieková terapia

Terapeutický cieľ

Vylúčenie pôvodcu

Terapeutické odporúčania

  • Antibióza (lokálna / lokálna, antibiotická terapie) Ak je to nevyhnutné.
  • V prípade potreby virostáza (antivirotiká: lokálne pre opar simplex; orálne („požitie do ústa„) Pre varicella zoster: liečba nukleozidovými analógmi).
  • Ak je to nevyhnutné, antimykotiká (aktuálne; drogy na liečbu plesňové choroby).
  • Ak je to potrebné, perorálna substitúcia vitamín a zinok na vredy rohovky spôsobené nedostatok vitamínu A.
  • Pozri tiež časť „Ďalej terapie".