Dôsledky parézy zdvíhača nohy Cvičenie na parézu zdvíhača chodidiel

Dôsledky parézy zdvíhača nohy

Trvalé poškodenie nervu vedie k úplnej paralýze svalstva, ktorá vedie k takzvanej atrofii dolných končatín. noha. Atrofia je sprevádzaná poklesom svalových buniek a zmeneným vzhľadom dolných noha kvôli absencii svalových brušiek. Medzera na prednej bočnej strane spodnej časti noha je pôsobivý.

Slabosť dorziflexie chodidla je obzvlášť problematická pri chôdzi. Vyhýbacie mechanizmy sa používajú na zdvihnutie nohy nad zem a bezpečné vedenie vpred. Dotknutí sa snažia tento deficit vyrovnať napríklad takzvanou krokovou chôdzou.

Jedná sa o zdvíhanie kolena s cieľom vytvoriť dostatočnú vzdialenosť medzi zemou a chodidlom, aby bolo možné chodidlo bezpečne umiestniť dopredu. Pacienti so slabosťou dorziflexie chodidla majú zvýšené riziko pádu a tendencie k pádu! Zlé postavenie spoločnosti členok môže dôjsť aj ku kĺbu.

Silné lýtkové svaly teraz prevažujú nad svalmi zdvíhača chodidiel, ktoré sa nachádzajú v prednej časti predkolenie. Výsledkom je takzvaná svalová nerovnováha. Noha je neustále držaná v ohybovej polohe (päta je ťahaná v smere lýtka), často sa tiež líši smerom dovnútra. Táto kĺbová poloha môže tiež stuhnúť.

Toto sa nazýva kontraktúra. Paréza nožného zdviháka môže byť úplná alebo neúplná, rovnako ako reverzibilná alebo nevratná, v závislosti od príčiny poškodenia a závažnosti lézie. a členok nestabilita.

Ktoré nervy sú postihnuté?