Zhrnutie Fyzioterapia pre detskú dyspláziu bedrového kĺbu

zhrnutie

Celkovo možno povedať, fyzioterapia pre detstva dysplázia bedra je pevne zakomponované do plánu konzervatívnej terapie. To tvorí základ pre rozvoj priateľský k deťom napriek dysplázia bedra a pomáha naučiť sa správne pohybové vzorce, trénovať jemnú motoriku a pôsobiť proti neskorším následným škodám alebo nesprávnemu držaniu tela, ktoré môžu vyplynúť z dysplázie bedrového kĺbu. Je dôležité, najmä pre deti, aby všetky strany zapojené do terapie úzko spolupracovali a umožnili deťom normálnu budúcnosť bez obmedzení.