Malomocenstvo: Príčiny

Patogenéza (vývoj choroby)

Predpokladá sa, že Mycobacterium leprae vstupuje do tela prostredníctvom dýchacie cesty alebo cez malé kožné lézie. Mycobacterium leprae je len mierne nákazlivá (infekčná), a preto je jej dlhodobý blízky fyzický kontakt s osobami trpiacimi malomocenstvo je predpokladom infekcie. Iba asi päť percent infikovaných osôb sa nakazí malomocenstvo.

Dôvod rôznych kurzov malomocenstvo je videný v stave bunkovej obrany infikovanej osoby. Pri tuberkuloidnej malomocenstve neporušená bunková obrana nemôže tento proces riadiť. Pri lepromatóznej malomocenstve existuje oslabená bunková obrana.

Etiológia (príčiny)

Príčiny správania

  • Dlhodobý intenzívny kontakt s osobami trpiacimi leprou.