Horúčka dengue: Prevencia

dengue očkovanie je najdôležitejším a najefektívnejším preventívnym opatrením pre osoby vo veku 9 až 45 rokov, ktoré už mali infekciu dengue a bývajú v endemických oblastiach.

Zabrániť horúčka dengue, treba venovať pozornosť znižovaniu rizikové faktory.

Rizikové faktory správania

  • Uhryznutie komárom (najmä Aedes aegypti, Aedes scutelaris a Aedes albopictus / Stegomyia albopicta / ázijský tigrí komár) Poznámka: Tigrie komáre sú denné komáre a sú rozšírené po celom svete v trópoch a subtrópoch, ako aj v miernych pásmach.

Faktory prevencie (ochranné faktory)

  • Obyvatelia Strednej Afriky volia zvyčajne len mierne chorí horúčka dengue na rozdiel od Európanov kvôli genetickým faktorom.

Preventívne opatrenia (ochranné opatrenia)

Pre individuálnu profylaxiu by sa mali implementovať tieto opatrenia:

  • Podrobná lekárska konzultácia pred cestou.
  • Implementácia expozičnej profylaxie pri pobyte v komnatách zabezpečených proti komárom počas dňa (najmä aj počas dňa!) / Súmraku / noci, tj. Najmä skoro ráno a neskoro popoludní; nosenie dlhého oblečenia a používanie repelenty (repelent na komáre riešenie) a siete proti komárom.
  • insekticídy (zlato štandard: dietyltoluamid, DEET).
  • Kontrola miest na množenie komárov