Bakteriálna meningitída: Prevencia

Očkovanie proti Haemophilus-influenzae-b (Hib), meningokokom (séroskupiny A, B, C) a pneumokokom sú dôležité a účinné preventívne opatrenia. Ďalej na prevenciu bakteriálnych infekcií zápal mozgových blán (bakteriálna meningitída) je potrebné venovať pozornosť znižovaniu rizikové faktory.

Rizikové faktory správania

Postexpozičná profylaxia (PEP)

Profylaxia po expozícii (tu kvôli meningokokovej infekcii) je poskytovanie liekov na prevenciu chorôb u osôb, ktoré nie sú chránené pred konkrétnym ochorením očkovaním, ale boli mu vystavené. Viac informácií nájdete v časti „Droga terapie. "