Vulvovaginálna atrofia, syndróm genitálnej menopauzy: príznaky, sťažnosti, príznaky

Nasledujúce príznaky a ťažkosti môžu naznačovať vulvovaginálnu atrofiu / syndróm genitálnej menopauzy:

Patognomické (indikujúce chorobu)

 • Vaginálna suchosť
 • dyspareunia (bolesť počas pohlavného styku).

Hlavné príznaky

 • Vaginálna suchosť (100%)
 • dyspareunia (78 %)
 • Pálenie (57%)
 • Svrbenie (svrbenie) (57%)
 • Dyzúria (ťažké (bolestivé) močenie) (36%)

Sekundárne príznaky

 • Krvácanie napr
  • Počas gynekologických vyšetrení
  • Počas pohlavného styku
 • Naliehavé príznaky
 • Močová inkontinencia
 • Infekcia
 • Pollakiúria (časté močenie)
 • Opakujúce sa (opakujúce sa) infekcie močových ciest.
 • Príznaky descencie

Nálezy z vyšetrenia

 • Suchosť sliznice 99%
 • Riedenie vaginálnych rugae (vaginálnych záhybov) 92%.
 • Bledosť sliznice 91%
 • Zraniteľnosť sliznice 72%
 • Petechie (krvácanie podobné fleabitom) 47%

Výstražné značky (červené vlajky)

 • Klimakterické sťažnosti