Kalcifikácia šliach (Tendinosis Calcarea): Diagnostické testy

povinný diagnostika zdravotníckych pomôcok.

  • Rádiografia postihnutej šľachy alebo oblasti, v dvoch rovinách - na lokalizáciu kalcifikovaného ložiska a na posúdenie jeho rozsahu.
  • Sonografia (ultrazvuk vyšetrenie) postihnutej šľachy alebo postihnutej oblasti - lokalizovať kalcifikovaný depozit a posúdiť rozsah.

Voliteľný diagnostika zdravotníckych pomôcok - v závislosti od výsledkov histórie, fyzické vyšetrenie a povinné laboratórne parametre - na diferenciálne diagnostické objasnenie.

  • Zobrazovanie pomocou magnetickej rezonancie (MRI; počítačom podporovaná metóda rezu pomocou priečneho rezu (využívajúca magnetické polia, tj. Bez röntgenových lúčov); zvlášť vhodná na zobrazovanie poranení mäkkých tkanív) - na detekciu postihnutia mäkkých tkanív.
  • Počítačová tomografia (CT; rezová zobrazovacia metóda (Röntgen snímky z rôznych smerov s počítačovým vyhodnotením), zvlášť vhodné na znázornenie poranení kostí) - na detekciu postihnutia mäkkých tkanív.
  • Röntgenové snímky susedných kĺby - vylúčiť spoluúčasť.