Polymorfná ľahká dermatóza: terapia

Všeobecné opatrenia

 • Profylaktické opatrenia (postupná schéma podľa progresie):
  • Aklimatizácia na jar / leto (asi 75% postihnutých jedincov má výlučnú citlivosť na UV-A, 15% vykazuje citlivosť na UV-A / B).
  • Krém na opaľovanie so širokospektrálnym účinkom a slnečný ochranný faktor 30-50 s prídavkom antioxidantov.
 • Pri akútnej polymorfnej ľahkej dermatóze:
  • Krém na opaľovanie
  • Vonkajšie (vonkajšie) protizápalové (protizápalové) opatrenia, kortikosteroidy krémy Ak je to nevyhnutné.

Konvenčné nechirurgické terapeutické metódy

 • Fotochemoterapia pre extrém fotosenzitivita.
  • 8-metoxypsoralén a UV-A žiarenie.

Pravidelné kontroly

 • Pravidelné lekárske prehliadky

Fyzikálna terapia (vrátane fyzioterapie)

Profylaktické opatrenia (stupňovitá schéma podľa progresie, ak predtým došlo k ľahkej aklimatizácii v lete / na jar, ako aj opaľovacie krémy so širokospektrálnym účinkom):