Zápal srdcového svalu (myokarditída): Chirurgická liečba

V prípadoch terminálu srdce zlyhanie sekundárne k myokarditída, dočasná mechanická náhrada srdca príp transplantácia srdca (skrátene HTX; anglicky Transplantácia srdca) bude možno potrebné diskutovať ako o poslednej možnosti.