Bolesť v kostiach: príčiny a liečba

Bolesti kostí (ICD-10-GM M89.9-: Choroba kostí, bližšie nešpecifikovaná) môže mať mnoho rôznych príčin. Najčastejšie sa vyskytujú pri poraneniach, ako sú zlomeniny, ale môžu byť tiež spôsobené nádormi alebo leukémiami. Podľa lokalizácie, generalizované bolesť kostí možno odlíšiť od lokalizovanej bolesti kostí. The odlišná diagnóza na bolesť kĺbov môže byť ťažké. Často, bolesť kostí je dôsledkom abnormálneho napätia alebo napätia zapojených svalov.

Pozor. Kosť bolesť treba rozlišovať od bolesti kĺbov, svalov, nervov a ciev.

kosť bolesť môže byť príznakom mnohých chorôb (pozri „Diferenciálne diagnózy“).

Priebeh a prognóza: Kosť bolesť obmedzuje postihnutého v schopnosti pohybu a tým aj v jeho každodenných činnostiach. V prípade silnej a / alebo opakujúcej sa bolesti kostí je potrebné vyhľadať lekára. Terapia rovnako ako prognóza závisí od základnej choroby.