Trichomonády: lieková terapia

Terapeutické ciele

  • Zlepšenie symptomatológie
  • Eliminácia patogénov
  • Manažment partnerov, tj infikovaní partneri, ak existujú, musia byť vyhľadaní a ošetrení (kontakty je potrebné sledovať po dobu 2 mesiacov).

Terapeutické odporúčania