Silymarín (extrakt z ovocia z bodliaka): Interakcie

Sú umiernení interakcie medzi silymarínom a drogy ktoré sa metabolizujú (metabolizujú) v pečeň prostredníctvom cytochrómov P450 2C9. Súbežné užívanie silymarínu a týchto drogy môže spomaliť ich rozpad a zvýšiť ich účinky a vedľajšie účinky. Ďalej existujú interakcie medzi bodliak mliečny a glukuronidované drogy. V takom prípade môže byť tiež znížený účinok liekov. Silymarín má malý vplyv na estrogény znížením ich účinnosti hormóny, Účinok cholesterolu- znižujúce sa lieky môžu byť tiež mierne narušené súčasným príjmom silymarínu. Títo interakcie sa môžu vyskytnúť v dávkach 140 mg silymarínu alebo 5 g až 10 g bodliak mliečny. Preto sú tieto interakcie kvôli vysokej dávke menej klinicky významné.