Rivipansel (GMI-1070)

Produkty

Rivipansel je v súčasnosti v klinickom vývoji v spoločnostiach GlycoMimetics a Pfizer. Droga ešte nie je komerčne dostupná.

Štruktúra a vlastnosti

Rivipansel (C.58H74N6O31S3Mr = 1447.4 g / mol) je glykomimetikum vyvinuté výskumnou skupinou pod vedením profesora Beat Ernsta z Ústavu molekulárnej farmácie na univerzite v Bazileji v spolupráci s GlycoMimetics.

účinky

Rivipansel je pan-selektínový antagonista, ktorý antagonizuje všetky tri selektíny (E-selektín, L-selektín a P-selektín). Selektíny sú glykoproteíny, ktoré sprostredkovávajú adhéziu krv bunky do endothelium.

indikácia

Na liečbu vazookluzívnych kríz (VOC) pri kosáčikovitej chorobe.