Pyridoxín (vitamín B6): rizikové skupiny

Rizikové skupiny pre nedostatok pyridoxínu zahŕňajú jednotlivcov s:

  • BMI (index telesnej hmotnosti) - <18.5, čo znamená underweight.
  • Vek> = 65 rokov
  • Tehotné a dojčiace ženy
  • Ochorenie obličiek (chronické hemodialýza, chronická urémia, renálna insuficiencia).
  • Užívanie liekov, ako je hydralazín, určitá tuberculostica obsahujúca hydrazid, fenytoín, D-penicilamín, L-dopa.
  • Chronické zneužívanie alkoholu
  • Podvýživa alebo podvýživa

Poznámka o stave ponuky (Národný prieskum výživy II. 2008).

12% mužov a 13% žien nedosahuje odporúčaný denný príjem.